Gędas, K. „KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA”. Colloquia Litteraria, T. 19, nr 2, listopad 2016, s. 133-62, doi:10.21697/cl.2015.2.10.