SŁAWECKI, M. „MAGNIFICAT W WYBRANYCH PRZYKŁADACH MUZYCZNYCH”. Colloquia Litteraria, t. 18, nr 1, wrzesień 2016, s. 33-51, doi:10.21697/cl.2015.18.1.04.