GŁUSZAK, P. „TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO”. Colloquia Litteraria, T. 18, nr 1, wrzesień 2016, s. 53-80, doi:10.21697/cl.2015.18.1.05.