ŁUKASZUK, M. „WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ)”. Colloquia Litteraria, T. 18, nr 1, wrzesień 2016, s. 89-96, doi:10.21697/cl.2015.18.1.07.