Otorowski, Michał. „Z Badań Nad Warsztatem Historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp Do Historii litewskiej", Rozdz. I, S. 1-8)”. Colloquia Litteraria 21, no. 2 (styczeń 13, 2018): 155-179. Udostępniono październik 28, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/2143.