Mejor, Mieczysław. „Późnoantyczna "Echtheitskritik" W ujęciu Sympliciusza Commentaria In Galeni "De Secits" (Pocz. VI W.)”. Colloquia Litteraria 8, no. 1/2 (listopad 21, 2009): 123-129. Udostępniono październik 25, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/613.