Gędas, Katarzyna. „KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA”. Colloquia Litteraria 19, no. 2 (listopad 22, 2016): 133-162. Udostępniono lipiec 8, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/647.