Autor - szczegóły

Pawlik, Aleksandra, WNH KUL

  • Vol 16, Nr 1 (2014) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    „Wielopostaciowość śmierci” w poezji Anny Świrszczyńskiej. Na marginesie rozważań Mariana Maciejewskiego
    Abstrakt