Autor - szczegóły

Boruc, Alicja, WNH UKSW

  • Vol 15, Nr 2 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
    Abstrakt