Autor - szczegóły

Kowalczykowa, Alina, IBL PAN, Polska

  • Vol 1, Nr 1 (2006) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    Rękopis Lammenais'go - pośród skarbów Działu Grafiki i Rysunku Biblioteki Narodowej
    Abstrakt  PDF