Autor - szczegóły

Kozłowska, Anna, WNH UKSW

 • Vol 2, Nr 1/2 (2007) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
  Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata. Glosa do książki Anny Różyło "Dzień, noc i inne pory doby - studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej"
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2, Nr 1/2 (2007) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
  Wokół "Quidama". W 150. rocznicę powstania utworu
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, Nr 1/2 (2008) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
  Język poetycki Karola Wojtyły. Próba charakterystyki
  Szczegóły  PDF