Autor - szczegóły

Szablewska, Elżbieta

  • Vol 8, Nr 1/2 (2010) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    „MOWA DO MŁODYCH” ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO WSPÓŁCZESNE PRÓBY OCENY, INTERPRETACJE ORAZ INSPIRACJE ZAWARTYCH W N
    Abstrakt  PDF