Autor - szczegóły

Wolicka, Elżbieta

  • Vol 3, Nr 1/2 (2008) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    "Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura
    Szczegóły  PDF