Autor - szczegóły

Fabisiak, Ilona, WNH UKSW, Polska

  • Vol 7, Nr 2 (2009) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    Poetyka współczesnego teatru faktu – Rozmowy z katem oraz Golgota wrocławska jako znaczące realizacje gatunku
    Abstrakt  PDF