Autor - szczegóły

Peroń, Małgorzata, WNH UKSW

  • Vol 16, Nr 1 (2014) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    „Poetyckie Dyptyki” w poezji ks. Janusza St. Pasierba
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16, Nr 1 (2014) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    Epilog burzy Zbigniewa Herberta (na marginesie kerygmatycznej interpretacji Przesłania pana Cogito)
    Abstrakt  PDF