Autor - szczegóły

Abramczyk, Magdalena

  • Vol 14, Nr 1 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    „Aby pojąć Paryż, trzeba długo żyć z Paryżem”... Francuskie wrażenia z podróży Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej
    Abstrakt  PDF