Autor - szczegóły

Bober-Jankowska, Magdalena, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska