Autor - szczegóły

Kosmala, Marta, WNH UKSW, Polska

  • Nr 22 (2017) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    STYGMAT CYPRIANA NORWIDA Z PERSPEKTYWY FILOZOFII DIALOGU EMMANUELA LEvINASA
    Abstrakt  PDF