Autor - szczegóły

Otorowski, Michał, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Polska

  • Vol 21, Nr 2 (2016) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8)
    Abstrakt  PDF