Autor - szczegóły

Mejor, Mieczysław, WNH UKSW

  • Vol 8, Nr 1/2 (2010) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    Późnoantyczna "Echtheitskritik" w ujęciu Sympliciusza Commentaria In Galeni "De Secits" (Pocz. VI W.)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8, Nr 1/2 (2010) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925
    Abstrakt