Autor - szczegóły

Stefanowska, Zofia

  • Vol 15, Nr 2 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    [Mowa wygłoszona 4 XII 1979 z okazji przyznania nagrody edytorskiej Pen Clubu Czesławowi Zgorzelskiemu i Marianowi Bizanowi]
    Abstrakt  PDF
  • Vol 15, Nr 2 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    [Tekst wygłoszony 29 VIII 1996 w Lublinie w przeddzień pogrzebu profesora Czesława Zgorzelskiego]
    Abstrakt