Niewczas, Łukasz, WNH KUL, Polska


Colloquia Litteraria Nr 4 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Norwid's Visual Metaphors on the Example of “Fortepian Szopena” (“Chopin’s Pianoforte”)
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP