Czechowicz, Agnieszka


Colloquia Litteraria Tom 6 Nr 1 (2009) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Prawo powszechne, tor pospolity Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP