Szczepan-Wojnarska, Anna M, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 10 Nr 1 (2011) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Przeczytać duszę - założenia krytyki literackiej Rafała Marcelego Blütha
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 11 Nr 2 (2011) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Hiob Miłosza
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP