Nowaczewski, Artur, Uniwersytet Gdański


Colloquia Litteraria Tom 19 Nr 2 (2015): Niedoceniona i przeceniona – literatura polska po 1989 roku - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
PRZESŁANIE ROZBITKA. WĄTKI ORFICKIE W POEZJI KRZYSZTOFA KARASKA
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP