Szczeglacka-Pawłowska, Ewa, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 13 Nr 2 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza "Bóg mi odmówił tej anielskiej miary"
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 15 Nr 2 (2013) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Kartka ocalona z ognia. Liryki polozańskie Adama Mickiewicza: Drzewo i [Wsłuchać się w szum wód głuchy...]
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 15 Nr 2 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Wydobyte z cienia O nowym projekcie: Adam Mickiewicz. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, wstęp i oprac. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 17 Nr 2 (2014) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Dlaczego Cyprian Kamil Norwid przeciął pamiątkowy rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego ? O prywatności w Czarnych Kwiatach
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 6 Nr 1 (2009) - ARTYKUŁ WSTĘPNY
„Idę po spolszczenie mojego instynktu”
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 20 Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
ROMANTYCZNE ODKRYCIE MANUSKRYPTU JANA CHRYZOSTOMA PASKA (1821). TRZECI POCZĄTEK POLSKIEGO ROMANTYZMU
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP