Szczeglacka-Pawłowska, Ewa, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Tom 1 Nr 1 (2006) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
"Anioł ognisty - mój anioł lewy..." Co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy?
Abstrakt PDF


Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
The Discovery of Jan Chryzostom Pasek's Romantic Manuscript (1821). The Third Beginning of Polish Romanticism
Abstrakt PDF (English)

Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
"Anioł ognisty - mój anioł lewy" ("That Angel Burning at My Left Side"): What Would Happen if Słowacki's Poem Turned Out to Be Longer?
Szczegóły PDF (English)

Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
'Notebook' Lyricism of zygmunt Krasiński in the Context of the Poem "Bóg mi odmówił tej anielskiej miary" ("God Has Denided Me the Angelic Measure")
Abstrakt PDF (English)

Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
A Sheet of Paper Salved From Fire. Post-Laussanne Lyric of Adam Mickiewicz "Drzewo" ("A Tree") and "Wsłuchać się w szum wód głuchy..." ("To Listen to the Dull Sough of Waters...")
Abstrakt PDF (English)

Colloquia Litteraria Nr 4 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Why did Cyprian Norwid tear the memorial drawing from Egypt he had received from Juliusz Słowacki? On the Private Nature of Czarne kwiaty (Black Flowers)
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP