Kopciński, Jacek, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Nr 1 (2017): Special Issue - Studies in Contemporary Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
A Fox in the Land of Ulro: Miłosz and Beckett
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP