Bałdyga, Katarzyna, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 16 Nr 1 (2014) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Obserwacja i trwanie – O liryczności wierszy ks. Janusza St. Pasierba
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 7 Nr 2 (2009) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
JULIUSZ SŁOWACKI – AUTOR WIERSZY – INTERPRETACJE I REINTERPRETACJE SPRAWOZDANIE Z K
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP