Bałdyga, Katarzyna, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Nr 1 (2017): Special Issue - Studies in Contemporary Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Observation and Duration; Lyricism in Poems by Rev. Janusz Stanisław Pasierb
Abstrakt PDF (English)

Colloquia Litteraria Tom 25 Nr 2 (2018) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Tomistyczne źródła poetyckiej estetyki Czesława Miłosza
Abstrakt .pdf

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP