Leszczyńska, Klara, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Nr 5 (2018): Special Issue - Studies in Ancient and Old Polish Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Narration in Ignacy Krasicki’s Historia (History)
Szczegóły PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP