Koehler, Krzysztof, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Nr 1 (2017): Special Issue - Studies in Contemporary Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Antinomies of Mythological Religion; Some Remarks on the Margin of Czesław Miłosz’s “Traktat Teologiczny” (“Treatise on Theology”)
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP