Koszewski, Maciej, Polska


Colloquia Litteraria Tom 28 Nr 1 (2020) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Mickiewicz - Sołowjow - Biblia
Szczegóły .pdf

Colloquia Litteraria Tom 28 Nr 1 (2020) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
***
Szczegóły .pdf

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP