Chachulska, Marta, WNH USKW


Colloquia Litteraria Tom 8 Nr 1/2 (2010) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
SPRAWOZDANIE Z INAUGURACJI KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA NA WNH UKSW
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP