Otorowski, Michał, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Polska


Colloquia Litteraria Tom 21 Nr 2 (2016) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8)
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP