Mejor, Mieczysław, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 8 Nr 1/2 (2010) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Późnoantyczna "Echtheitskritik" w ujęciu Sympliciusza Commentaria In Galeni "De Secits" (Pocz. VI W.)
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 8 Nr 1/2 (2010) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925
Abstrakt

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP