Mąkosa-Kowalczyk, Monika


Colloquia Litteraria Tom 12 Nr 1 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Recenzja książki Piotra Pietrycha pt. "Aleksander Wat w Polsce powojennej (1945-1953). Teksty i konteksty"
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP