Myszor-Ciecieląg, Monika


Colloquia Litteraria Tom 13 Nr 2 (2012) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Kilka uwag o listach dyktowanych Wincentego Pola z lat 1867 i 1869
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 6 Nr 1 (2009) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Nieznane listy Wincentego Pola
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 7 Nr 2 (2009) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Nieznane listy Stefana Garczyńskiego do Antoniego Edwarda Odyńca
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP