Chachulski, Tomasz, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 14 Nr 1 (2013) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Jerzy Stempowski i dziedzictwo oświecenia
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 20 Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
MICKIEWICZ I TREMBECKI – JESZCZE RAZ (JUŻ SIĘ Z POGODNYCH NIEBIOS…)
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP