Kopek, Wojciech, KUL, Polska


Colloquia Litteraria Tom 21 Nr 2 (2016) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w "Liście do Pizonów" Horacego. Glosa do antycznej krytyki literackiej
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Nr 5 (2018): Special Issue - Studies in Ancient and Old Polish Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
The Concept of an Artist and the Conflict of Generations in “Epistle to the Pissos” by Horace. A Gloss on Ancient Literary Criticism
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP