Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, Nr 2 (2015): Niedoceniona i przeceniona – literatura polska po 1989 roku O POLSKIEJ POEZJI PO 1989 ROKU (BRAKI I „NADDATKI”) – SZKIC KRYTYCZNOLITERACKI Abstrakt  PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska
 
Vol 7, Nr 2 (2009) „klęczy Powietrze Ogień Ziemia Woda” Niepublikowana ekfraza ks. Janusza Stanisława Pasierba Abstrakt  PDF
Tomasz Korpysz
 
Vol 16, Nr 1 (2014) Pasierb – eseista. Stan posiadania, perspektywy badawcze Abstrakt
Wojciech Kudyba
 
Vol 16, Nr 1 (2014) Obserwacja i trwanie – O liryczności wierszy ks. Janusza St. Pasierba Abstrakt  PDF
Katarzyna Bałdyga
 
Vol 16, Nr 1 (2014) Ekfraza jako pytanie o prawo do zachwytu Abstrakt  PDF
Jan Zieliński
 
Vol 16, Nr 1 (2014) „Poetyckie Dyptyki” w poezji ks. Janusza St. Pasierba Abstrakt  PDF
Małgorzata Peroń
 
Nr 1 (2018): Special Issue - Studies in Contemporary Literature ABOUT POLISH POETRY AFTER 1989 (DEFICIENCIES AND ‘SURPLUSES’): AN ESSAY IN LITERARY CRITICISM Abstrakt
Bernadetta Kuczera-Chachulska
 
Nr 1 (2018): Special Issue - Studies in Contemporary Literature Pasierb—an Essayist. The Assessment of Research Perspectives. Abstrakt
Wojciech Kudyba
 
Nr 1 (2018): Special Issue - Studies in Contemporary Literature Observation and Duration; Lyricism in Poems by Rev. Janusz Stanisław Pasierb Abstrakt
Katarzyna Bałdyga
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.