Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 22 (2017) BIEGUNY DUCHA NARODU POLSKIEGO. WOKÓŁ NORWIDOWSKIEJ LEKCJI IV WYKŁADÓW O SŁOWACKIM Abstrakt  PDF
Sławomir Rzepczyński
 
Nr 22 (2017) Jak są zrobione wykłady Norwida o Słowackim Abstrakt  PDF
Marek Buś
 
Vol 13, Nr 2 (2012) Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności Abstrakt  PDF
Agata Seweryn
 
Vol 1, Nr 1 (2006) Sprawozdanie z konferencji "Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje". Colloquia Romantyczne III Abstrakt  PDF
Magdalena Woźniewska, Joanna Trzcionka
 
Vol 1, Nr 1 (2006) O Norwidzie nie tylko dla maturzystów (na marginesie książki Stanisława Falkowskiego) Abstrakt  PDF
Tomasz Korpysz
 
Nr 2 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies Polyphony in Dostoevsky’s Novels and the Multiplicity of Voices in Norwid’s Poetry Abstrakt
Ewangelina Skalińska
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Wokół "Quidama". W 150. rocznicę powstania utworu  PDF
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska
 
Nr 1 (2018): Special Issue - Studies in Contemporary Literature RAFAŁ WOJACZEK: “NORWID SAYS HELLO, THERE IS NO DOUBT THAT I HAVE READ A POEM OF HIS”
Anita Jarzyna
 
Nr 22 (2017) ONTYCZNOŚĆ NARODU W MYŚLI CYPRIANA NORWIDA Abstrakt  PDF
Magdalena Woźniewska-Działak
 
Vol 17, Nr 2 (2014) Dlaczego Cyprian Kamil Norwid przeciął pamiątkowy rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego ? O prywatności w Czarnych Kwiatach Abstrakt  PDF
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 
Nr 2 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies “SLEEPING WITH THE EPIC POEM”: POSSIBILITIES OF RESEARCH ON NORWID'S EROTIC IMAGINATION
Dariusz Seweryn
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Cyprian Kamil Norwid "Pielgrzym czyli Ostatnia z Bajek"  PDF
Ewa [Ewangelina] Tarasenko [Skalińska]
 
Vol 20, Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) WANDA CYPRIANA NORWIDA WOBEC TRADYCJI STAROPOLSKIEJ Abstrakt  PDF
Agnieszka Nurzyńska
 
Vol 15, Nr 2 (2013) O tym, na co „formuł stylu nie ma”. Norwid i doświadczenie świętości Abstrakt  PDF
Ewangelina Skalińska
 
Nr 2 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies “I Glanced into the Nether-World.” Some Remarks on the Tradition of Conversations with the Dead in the Writings of Cyprian Norwid Abstrakt
Agata Seweryn
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety  PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska
 
Vol 20, Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) NORWIDOWSKIE POMNIKI LITERATURY Abstrakt  PDF
Paulina Abriszewska
 
Vol 13, Nr 2 (2012) POLIFONIA POWIEŚCI DOSTOJEWSKIEGO A ZAGADNIENIE WIELOGŁOSOWOŚCI POEZJI NORWIDA Abstrakt  PDF
Ewangelina Skalińska
 
Nr 2 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies Norwid’s Tears. On Lyricism and Rhetoric Abstrakt
Agata Seweryn
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Nerwy 17/16  PDF
Marian Płachecki
 
Vol 20, Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) „WYJRZAŁEM W ZA-ŚWIAT”. KILKA UWAG O TRADYCJI ROZMÓW ZMARŁYCH W TWÓRCZOŚCI CYPRIANA NORWIDA Abstrakt  PDF
Agata Seweryn
 
Vol 13, Nr 2 (2012) „C Z Ł O W I E K A (TERAZ), O MUZO, WYPOWIEDZ”1 . PRÓBA ROZPOZNANIA ARTYSTYCZNEGO KSZTAŁTU DRAMATU NORWIDA KLEOPATRA I CEZAR Abstrakt
Joanna Trzcionka
 
Nr 2 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies NORWID AND MODERNITY (A PERSPECTIVE OF SUBJECTIVITY)
Sławomir Rzepczyński
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością  PDF
Piotr Chlebowski
 
Vol 20, Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) NORWIDOWSKA KONCEPCJA ORYGINALNOŚCI LITERACKIEJ W ŚWIETLE DZIEJÓW POETYKI Abstrakt  PDF
Marek Stanisz
 
1 - 25 z 54 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.