Historia czasopisma

Czasopismo powstało w 2006 roku i redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2006-2012 wydawane było we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i ukazywało się 3 razy w roku (2007,2008), następnie (2009-2012) jako półrocznik. Od 2013 jest rocznikiem.