Where does the moral groundwork come from in today’s society?

ks. Piotr Mazurkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.02

Abstrakt


Artykuł ukazuje socjologiczne i moralne dylematy współczesnych liberalnych demokracji wynikające z przyjęcia przez liberalizm charakteru radykalnie sekularnego. Autor podejmuje tak kwestię źródeł tego stanu rzeczy, jak i paradoksów wynikających z poszukiwania przez te społeczności uzasadnień stanowisk moralnych.

 


Słowa kluczowe


: liberalizm, społeczeństwo obywatelskie, religia, moralność, metaaksjologia, chrześcijaństwo.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedict XVI, 2010, Address during a meeting with representatives of the British society, the diplomatic corps, the world of politics, science and business, Westminster Hall, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Benedict XVI, 2011, Address in the Bundestag, Berlin, 22 September 2011 r., https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html

Benedict XVI, 2014,Exhortation Ecclesia in Medio Oriente, 29, 13.12.2014, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente_pl.html

Benedict XVI, 2016, Last Testament: In His Own Words, Polish edition: Ostatnie rozmowy, Dom Wydawniczy Rafael Kraków

Böckenförde E.W., 1994, Recht, Staat, Freiheit,, Polish edition: Wolność – państwo – Kościół, Kraków

Cassirer E., 1979, The Philosophy of the Enlightenment, Princeton University Press, Princeton – New Jersey

Cavanaugh W., 2009, The Myth of Religious Violence, Oxford University Press

Francis, 2014, Address in the European Parliament, Strasbourg, 25 November 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html

John Paul II, 2008, Homilia podczas Mszy św. w Koszalinie, 1 czerwca 1991 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. 9, Wydawnictwo M, Kraków

John Paul II, 2005, Memory and Identity, Polish edition: Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków

John Paul II, Address to the European Parliament, 11 October 1988, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1988/october/documents/hf_jp-ii_spe_19881011_european-parliament.html

Kołakowski L., 2014, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Znak, Kraków.

Lohfink G., 2015, Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kirche, Polish edition: Przeciw banalizacji Jezusa, Poznań

MacIntyre A., 2011, God, Philosophy, Universities. A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition, Rowman & Littlefield Publishers, INC., Lanham – Boulder New York – Toronto – Plymouth

Manent P., 2016, Beyond Radical Secularism, South Bend

Philippe M.-D.,1999, De l’amour, Polish edition: O miłości, Wydawnictwo M, Kraków

Ricoeur P, 1968, Freedom in the Light of Hope, http://religion-online.org/showchapter.asp?title=1941&C=1774

Sowell T., 2007, A Conflict of Visions. Ideological Origins of Political Struggles, Basic Books

Spaemann R., 2009, Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täuschung der Moderne, Polish edition: Odwieczna pogłoska, Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Oficyna Naukowa, Warszawa

St. Augustin, 2017, Exposition on the Psalms, Ps 58, 1, http://www.newadvent.org/fathers/1801058.htm.