Kościół wobec kary śmierci

Jacek Salij OP

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2015.19.2.02

Abstrakt


W artykule Kościoł wobec kary śmierci o. Jacek Salij OP ukazuje przemiany, jakie następowały w stosunku do kary śmierci w łonie chrześcijaństwa, jak również we współczesnym nauczaniu Kościoła Katolickiego. Autor wyjaśnia dlaczego Kościół jednocześnie uznaje, iż należy z niej współcześnie zrezygnować, ale jej całkowicie nie odrzuca.

Słowa kluczowe


kara śmierci; katechizm; Kościół Katolicki; Biblia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1992

Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie II poprawione, Pallotinum, Poznań 2009

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2003

Gall Anonim, Kronika Polska, Ossolineum, Wrocław 2003

Iwon z Chartres, O obowiązkach osób świeckich, Elipsa, Warszawa 2009

Laktancjusz, Divinae institutiones (archiwum autora)

Laktancujsz, De ira Dei (archiwum autora)

Platon, Prawa, Alfa, Warszawa 1997

Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t.18 Sprawiedliwość, Veritas, Londyn