Aksamitny totalitaryzm, czyli zapomniana przestroga Jana Pawła II

Grzegorz Górny

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.15

Abstrakt


Artykuł podejmuje problem konsekwencji wdrażania „programu oświeceniowego” świata bez Boga dla współczesnego liberalizmu. Rozważa, w odwołaniu do myśli współczesnych intelektualistów (jak Chantal Delsol, Vladimir Bukowski, Vaclav Havel) aktualność uwagi Jana Pawła II twierdzącego, że marksistowski kolektywizm, jest tylko «gorszym wydaniem» tego samego program, który dochodzi do głosu we współczesnych liberalnych demokracjach.


Słowa kluczowe


Totalitaryzm; Jan Paweł II; liberalizm; demokracja

Pełny tekst:

PDF