Gilbert Keith Chesterton jako prekursor Soboru Watykańskiego II

Maciej Wąs

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.16

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie Gilberta Keitha Chestertona jako
prekursora Soboru Watykańskiego II. W artykule przyjęto następującą metodologię. Po pierwsze, dziedzictwo Soboru jest „funkcjonalnie” (i przy wykorzystaniu zapisów filozofa Soboru – Jacquesa Maritaina) zredukowane do trzech aspektów: włączenia liberalnej tradycji politycznej do katolickiej struktury, inicjacji procesu dialogu między religiami i poszukiwania specyficznego „świeckiego stylu” chrześcijańskiej duchowości. Po drugie, potwierdza się obecność tych trzech elementów w myśli i pismach Gilberta Keitha Chestertona.


Słowa kluczowe


Gilbert Keith Chesterton; Sobór Watykański II; liberalizm; katolicyzm; Jacques Maritain; Chłop z Garonny; dialog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowy W. (1929), Gilbert Keith Chesterton, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.

Chesterton G. K. (2016), How Not to Do It, za: http://distributistreview.com/not-to-do-it/

(4.07.2018).

Chesterton G. K. (1904), The Patriotic Idea, w: England, a Nation Being the Papers of the Patriot’s Club, Oldershaw L. (red.), R. Brimley Johnson, Londyn i Endyburg.

Chesterton G. K. (2001), Autobiography, House of Stratus, Kelly Bray.

Chesterton G. K. (2006), Heretics, Dover, Mineloa.

Chesterton G. K. (2006), The Catholic Church and Conversion, Ignatius Press, San Francisco.

Chesterton G. K. (2007), What’s Wrong with the World, Dover, Mineloa.

Chesterton G. K. (2010), The New Jerusalem, Watchmaker Publishing, USA.

Chesterton G. K. (2011), The Outline of Sanity, Aziloth Books, Rookhope.

Chesterton G. K. (2012), Orthodoxy, Popular Classics Publishing, USA.

Chesterton G. K. (2013), The Superstition of Divorce, Catholic Way Publishing, Londyn.

Conlon D. J. (2015), G. K. Chesterton, a Reappraisal, Methuen Publishing, York.

Dignitas humanae (2008), w: Przybył M. (red.), Sobór Watykański II, konstytucje-dekretydeklaracje, Pallotinum, Poznań.

Farmer A. (2015), Chesterton and the Jews, Angelico Press, Kattering.

Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, konstytucje-dekrety-deklaracje.

Golonka W. (2017), Protestantyzm oczami Chestertona, Katolicki Instytut Apologetyczny, Warszawa.

Grzybowski J. (2003), Jacques Maritain i Sobór Watykański II, «Saeculum Christianum» 2003, nr 10/01.

Hollis Ch. (1970), The Mind of Chesterton, Hollis & Carter, London–Sydney–Toronto.

Jaworski M. (2008), Wprowadzenie do Deklaracji o wolności religijnej, w: Sobór Watykański II, konstytucje-dekrety-deklaracje.

Kenner H. (1947), Paradox in Chesterton, Sheed & Ward, Nowy Jork.

Ker I. (2011), Humor and Holiness in Chesterton, w: The Holiness of G. K. Chesterton,

Oddie W. (red.), Gracewing, Leominster.

Ker I. (2012), G. K. Chesterton: a Biography, Oxford University Press, Oxford.

Kowalczyk S. (1995), Liberalizm i jego filozofia, UNIA, Katowice.

Lumen Gentium (2008), w: Sobór Watykański II, konstytucje-dekrety-deklaracje.

Madden N. (2011), Was Chesterton a Mystic? – I, w: The Holiness…, dz. cyt.

Maritain J. (2017), Wieśniak znad Garonny, przeł. Zdziernicki A., W Drodze, Poznań.

McInerny R. (2003), The Very Rich Hours of Jacques Maritain, Notre Dame University Press, Notre Dame.

Nostra aetate (2008), w: Sobór Watykański II, konstytucje-dekrety-deklaracje.

Oddie W. (2010), Chesterton and the Romance of Orthodoxy, Oxford University Press, Oxford.

Oddie W. (2011), The Philosemitism of G. K. Chesterton, w: The Holiness…, dz. cyt.

Robbins H. (2015), The Last of the Realist, IHS Press, Norfolk.

Rydzewska J. (2003), Chesterton – dzieło i myśl, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa.

Saward J. (2011), Chesterton’s Sancticity: the Spirit of Childhood and the Metaphysics of Wonder, w: The Holiness…, dz. cyt.

Sparkes R. (2015), Chesterton as Economist, w: Aleman R. (red.), The Hound of Distributism, Charlotte ACS Books.

Świeżawski S. (2000), Lampa wiary. Rozważania na przełomie wieków, Kraków 2000, w: Grzybowski J., Jacques Maritain i Sobór Watykański II, „Saeculum Christianum” 2003, nr 10/01.

Ward M. (2006), Gilbert Keith Chesterton, Rowman and Littlefield, Lanham.

Wąs M. (2016), «Our Little Lives»: Chesterton as the Precursor of the 20th Century Christian Personalism, niepublikowana rozprawa magisterska, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

Wąs M. (2017), Nacjonalizm Gilberta Keitha Chestertona a nacjonalizm «Risorgimento» i nacjonalizm integralny, „Społeczeństwo i polityka” 2017, nr 2 (51).

Willis G. (1961), Chesterton: Man & Mask, Sheed & Ward, Nowy Jork.