Data publikacji : 2019-01-24

Gilbert Keith Chesterton jako prekursor Soboru Watykańskiego II

Maciej WąsDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie Gilberta Keitha Chestertona jako
prekursora Soboru Watykańskiego II. W artykule przyjęto następującą metodologię. Po pierwsze, dziedzictwo Soboru jest „funkcjonalnie” (i przy wykorzystaniu zapisów filozofa Soboru – Jacquesa Maritaina) zredukowane do trzech aspektów: włączenia liberalnej tradycji politycznej do katolickiej struktury, inicjacji procesu dialogu między religiami i poszukiwania specyficznego „świeckiego stylu” chrześcijańskiej duchowości. Po drugie, potwierdza się obecność tych trzech elementów w myśli i pismach Gilberta Keitha Chestertona.

Słowa kluczowe

Gilbert Keith Chesterton ; Sobór Watykański II ; liberalizm ; katolicyzm ; Jacques Maritain ; Chłop z Garonny ; dialog


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie