[1]
Franck, M.I. 2023. Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka. 27 (grudz. 2023), 110–119. DOI:https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.06.