(1)
Gierycz, M.; Mazurkiewicz, K. P. Dwie Wizje człowieka - Dwie Wizje Europy. csp 2017.