(1)
Franck, M. I. Jan PaweĊ‚ II I Poszanowanie Kultur Lokalnych. Ch-S-P 2023, 110-119.